Atopian vaikutusten arviointi 

On normaalia, että olet sopeutunut atooppiseen ihottumaan ja oppinut vain tulemaan toimeen sen kanssa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä vaihtoehtoja on olemassa.

Atooppisen ihottumasi hoitotiimi

Terveydenhuollon eri tahot saattavat tarjota erityyppistä tukea laatiessasi sinulle sopivaa hoitosuunnitelmaa. On tärkeä tietää, miten eri terveydenhuollon ammattilaiset eroavat toisistaan.

Atooppinen ihottuma on enemmän kuin pinnallinen ihovaiva. Mitä vaikeampi tauti, sitä enemmän liitännäissairauksia

Suomalainen tosielämän tutkimus atooppisen ihottuman vaikeusasteista ja liitännäissairauksista. 

 

Atooppinen ihottuma ja liitännäissairaudet voivat kuormittaa potilaan elämää monin tavoin.

Tuore kansallinen atooppisen ihottuman vaikeusasteita sekä liitännäissairauksia selvittävä rekisteritutkimus osoittaa, että aikuisten atooppinen ihottuma voi kuormittaa elämää ja terveyttä monin eri tavoin. Atooppisen ihottuman vaikeusasteen kasvaessa, sen rinnalla esiintyy enemmän liitännäissairauksia kuten erilaisia infektioita, autoimmuunisairauksia, mielenterveysongelmia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tutkimuksen avulla saatiin ensimmäistä kertaa myös lukumääräisiä arvioita atooppisen ihottuman eri vaikeusasteista aikuisväestöllä. Suomessa vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavia on noin 25 000 ja keskivaikeaa atooppista ihottumaa sairastavia yli 46 000. Vaikeusasteet määriteltiin lääkekäytön sekä terveydenhuollon käyntien perusteella. Anonymisoidusta aineistosta tarkasteltiin vuosilta 2005–2019 yhteensä 124 000 atooppista ihottumaa sairastavan suomalaisen aikuispotilaan tietoja.

Lukuisat liitännäissairaudet ja niiden erilainen esiintyvyys taudin eri vaikeusasteilla antavat atooppisesta ihottumasta tarkemman kuvan kokonaisvaltaisena sairautena. Liitännäissairauksia on tarkasteltu vertailemalla vaikeaa ja keskivaikeaa atooppista ihottumaa sairastavia lievää atooppista ihottumaa sairastaviin.

Tulokset perustuvat ensimmäiseen osajulkaisuun suomalaista tietoaineistoa hyödyntävästä tutkimuksesta; tulevat julkaisut käsittelevät muun muassa atooppisen ihottuman hoitokäytänteitä sekä sen aiheuttamaa terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.

Tutkimuksen ovat toteuttaneet yhteistyössä AbbVie, Medaffcon ja ihotautien erikoislääkäri Ville Kiiski. Tutkimuksessa käytetty tietoaineisto on yhdistetty THL:n, Kelan, Eläketurvakeskuksen, Tilastokeskuksen, Terveystalon ja Mehiläisen rekistereistä.

________________________

Tutkimuksesta julkaistu artikkeli:

”Effect of Disease Severity on Comorbid Conditions in Atopic Dermatitis: Nationwide Registry-Based Investigation in Finnish Adults”

(Ville Kiiski, Liisa Ukkola-Vuoti, Johanna Vikkula, Martta Ranta, Mariann I. Lassenius, Jaakko Kopra)